10de desembre - Dia internacional dels Drets Humans

drets humans
El dia dels Drets Humans va ser declarat el 10 de desembre. Aquesta data correspon al dia de signatura de la Declaració Universal dels Drets Humans, el 1948.
Aquesta Declaració, que estableix que totes les persones tenen la mateixa dignitat i el mateix valor, és un text fonamental que ha perdurat en el temps i va ser traduït a més de 500 llengües. Té una dimensió universal i conté principis molt rellevants avui dia, com ho van ser en 1948.
#LuchaPorLosDDHH
La Declaració Universal dels Drets Humans ens enforteix a tots.
Els drets humans ens concerneixen a tots nosaltres cada dia.
La condició humana que compartim té les seves arrels en aquests valors universals.
L'equitat, la justícia i la llibertat eviten la violència i vetllen per la pau.
Cada vegada que abandonem els drets humans, correm un gran risc.
Hem de lluitar pels nostres drets i pels dels altres.