“Fonamentalisme de mercat i corrupció política a Europa”

Ja podeu llegir el nou article de la revista de l’ANUE:
“Fundamentalismo de mercado y corrupción política en Europa”
Per Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de Ciència Política. Universitat de Barcelona.