blog de anue

EULÀLIA PASCUAL NOVA PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA

El passat dia 15 de gener, el Consell Directiu va designar la Sra. Eulàlia Pascual, fins ara vocal del Consell Directiu, com a nova presidenta de la Associació.

El Sr. Eduard Sagarra termina el seu mandat com president després de 10 anys de dedicació absoluta i passa a ser president d’honor.

La Sra. Pascual serà ratificada com a presidenta en la propera assemblea general de l’ANUE

 

La Sra. Pascual és Doctora Cum Laude en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona; funcionària de carrera del Ministeri de Justicia ha exercit com a Advocada del Estat Substitut  a la Abogacía de l´Estat de Barcelona. Màster en Drets Fonamentals i la seva Tutela Jurisdiccional per ESADE. Membre del Consell Assessor del Sindic de Greuges. Membre del Col.legi Penal Internacional i Vocal de la Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans de l’ ICAB. Ha estat presidenta de la Federació Catalana de ONG’s per els Drets Humans i Membre de la Junta del Institut Catalá Internacional per la Pau.

Pàgines