Blogs

Informe “Impacte de la reforma de l’assistència sanitària a Espanya sobre la cobertura pública i universal”

La recentíssima modificació de la legislació espanyola en l’àmbit del Sistema Nacional de Salut, així com les conseqüències que aquesta reforma tindrà per als fins ara usuaris, i els canvis subjectius futurs que aquesta nova regulació suposarà, a partir del mes de setembre, han portat a l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya i a l’Associació Salut i Família

Pàgines