Blogs

Dia de les Nacions Unides

Avui és el dia oficial de les Nacions Unides, dia on es celebra l’entrada en vigor de la Carta de Nacions Unides al 1945. Amb la ratificació d’aquest document fundacional per la majoria dels seus signataris, inclosos els cinc membres permanents del consell de seguretat, les Nacions Unides van néixer oficialment.

Pàgines